ONLINE RESERVATION

MEETING REQUEST FORM

EQUIPMENTS & SERVICES REQUIRED

Güvenlik Kodu
I have read Personal Data Protection Act (PDPA) “Clarification text”. I accept my data to be processed within this scope. I want to receive all electronic massages. I consent to relevant notifications.

Bilgilendirme

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ÖZAK GLOBAL HOLDİNG A.Ş. iştirakleri ve ticari iş ortakları kanalıyla iletilecek her türlü ticari elektronik iletiye (Çağrı Merkezi, Elektronik Posta, SMS ve MMS) açıkça muvafakat ederim. Ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacaktır. Şahsım adına açılan bu kaydın uyeliktenayril@ozakglobal.com adresine atacağım elektronik posta ile kaldırılacağını kabul ve taahhüt ederim.

Join Ela Quality Club and be the first to hear about special offers.
Also get your %5 discount for direct booking!

Name

:

Surname

:

Tel.number

:

E-mail address

:

Password

:

Confirm the password

:
:
I have read Personal Data Protection Act (PDPA) “Clarification text”. I accept my data to be processed within this scope. I want to receive all electronic massages. I consent to relevant notifications.