سالن اجتماعات اتتومان I- Ela Quality Resort Hotel
نرخ ها و اتاق های موجود

Ottoman I مراسم در ELA

سالن OTTOMAN I یکی از سه بخش سالن اصلی OTTOMAN است که فضایی به مساحت 300 مترمربع در اختیار شما می گذارد. این سالن ظرفیت پذیرایی 216 نفر برای یک جشن، 240 نفر با چیدمان کلاس، 350 نفر با چیدمان آفقی تئاتر و 260 نفر را برای یک میهمانی دارد

GALA

120 People | 241,5 m²
CLICK TO RESERVATION

CLASS

150 People | 241,5 m²
CLICK TO RESERVATION

THEATRE

220 People | 241,5 m²
CLICK TO RESERVATION

COCTAIL

200 People | 241,5 m²
CLICK TO RESERVATION

Join Ela Quality Club and be the first to hear about special offers.
Also get your %5 discount for direct booking!

Name

:

Surname

:

Tel.number

:

E-mail address

:

Password

:

Confirm the password

:
:
I have read Personal Data Protection Act (PDPA) “Clarification text”. I accept my data to be processed within this scope. I want to receive all electronic massages. I consent to relevant notifications.