فوایه اصلی- Ela Quality Resort Hotel
نرخ ها و اتاق های موجود

سالن اصلیمراسم در ELA

سالن اصلی واقع در طبقه ی زیرین مرکز کنوانسیون و جلسات محیطی وسیع به مساحت 315 مترمربع است که با یک معماری بی نقص بنا شده است. ین سالن با سرویس دهی فوق العاده و صندلی های راحتی، مناسب برگزاری مراسم صرف کوکتل و برگزاری جلسات است...

COCTAIL

300 People | 315 m²
  CLICK TO RESERVATION

Join Ela Quality Club and be the first to hear about special offers.
Also get your %5 discount for direct booking!

Name

:

Surname

:

Tel.number

:

E-mail address

:

Password

:

Confirm the password

:
:
I have read Personal Data Protection Act (PDPA) “Clarification text”. I accept my data to be processed within this scope. I want to receive all electronic massages. I consent to relevant notifications.