کلوب کودک اورلند Q- Ela Quality Resort Hotel
نرخ ها و اتاق های موجود

EVERLAND Q

کلوب کودکان Everland Q: مجموعه ای از سرگرمی ها و فعالیت های شگفت انگیز است که برای کودکان و نوجوانان طراحی شده و با داشتن مجموعه ای کامل، احساس خاص بودن را به کودکان می دهد.

کودکان عضو کلوب کودکان Everland Q با انجام فعالیت های روزانه در حین یادگیری بازی می کنند و در حین بازی یاد می گیرند.

همه جیز در Everland Q به گونه ای برای کودکان طراحی شده تا بتوانند بدون نیاز به خانواده، دوستان جدید پیدا کنند، با کودکان هم سنّ خود بازی کنند و وارد یک دنیای خیالی شوند. در Everland Q، کودکان نیز بهترین تعطیلات را در Ela Resort سپری می کنند.

گالری

Join Ela Quality Club and be the first to hear about special offers.
Also get your %5 discount for direct booking!

Name

:

Surname

:

Tel.number

:

E-mail address

:

Password

:

Confirm the password

:
:
I have read Personal Data Protection Act (PDPA) “Clarification text”. I accept my data to be processed within this scope. I want to receive all electronic massages. I consent to relevant notifications.