اطاقهای تفریحات کودک اورلند Q- Ela Quality Resort Hotel
نرخ ها و اتاق های موجود

اتاق های سرگرمی

Everland Q اتاق لگوی

در اتاق لگو، کودکان می توانند تصورات خود را رسم کرده و آنها را بر پایه هایی که روی دیوار ها نصب شده، بسازند.

Everland Q اتاق نوزاد

در اتاق مراقبت از کودک Everland Q، خدمات حرفه ای مراقبت از کودک برای کودکان یک تا سه ساله ارائه می شود. در حین مدتی که فرزندتان با اسباب بازی های برند های مختلف جهان بازی می کند، می توانید با خیال راحت در آرامش باشید.

Everland Q اتاق خواب بچه

با استفاده از Baby-phone این امکان برای شما فراهم است که کودک خود را در هنگام خواب زیر نظر گرفته و یا از خدمه بخواهید، بیدارشدن کودکتان را به شما اطلاع دهند.

EVERLAND Q تاق بازی

بازی های تخته ای، جعبه های بازی، بازی های هنری و کاردستی کودک شما را ساعت ها مشغول می کنند و تعطیلاتی را برای خانواده به ارمغان می آورد که در آن به همه ی اعضا خوش می گذرد!

EVERLAND Q جعبه ی شنی

این بازی شگرف کودکان را به سفری تاریخی می برد! کودکان با کمک مربی که یک حفاری باستان شناسی را شبیه سازی می کند، تخم ها و فسیل های دایناسور ها را از میان شن های جعبه بیرون می کشند

Join Ela Quality Club and be the first to hear about special offers.
Also get your %5 discount for direct booking!

Name

:

Surname

:

Tel.number

:

E-mail address

:

Password

:

Confirm the password

:
:
I have read Personal Data Protection Act (PDPA) “Clarification text”. I accept my data to be processed within this scope. I want to receive all electronic massages. I consent to relevant notifications.