امکانات کارآموزی - Ela Quality Resort Hotel
نرخ ها و اتاق های موجود

امکانات کارآموزی

برای دوستان جوان خود که هنوز در حال ادامه تحصیلات خود هستند علاوه بر طرز فکر کلاسیک کارآموزی ارائه کننده امکانات کارآموزی نیز می باشیم. چرا طرز فکر کلاسیک کارآموزی ؟ زیرا ما بعنوان هتل الا کوالیتی ریسورت (Ela Quality Resort) کلیه دوستان خود را درب هتل را برای آنان گشوده ایم حتی چنانچه کارآموز باشند بعنوان یکی از اعضای تیم خود می شناسیم و باور داریم که کارآموزان کنونی همکاران آینده ما خواهند بود.

ما میدانیم که میزان کمک دوستان جوان به کسب موفقیت ما به میزان کمک ما به رشد و تعلیم آنان زیاد خواهد بود.

شما می توانید جهت تجربه و بدست آوردن شانس ورود به زندگی کاری حرفه ای با امتیاز الا از طریق تکمیل فرم ذیل با ما ارتباط برقرار کنید.

فرم مراجعه کارآموزان

Join Ela Quality Club and be the first to hear about special offers.
Also get your %5 discount for direct booking!

Name

:

Surname

:

Tel.number

:

E-mail address

:

Password

:

Confirm the password

:
:
I have read Personal Data Protection Act (PDPA) “Clarification text”. I accept my data to be processed within this scope. I want to receive all electronic massages. I consent to relevant notifications.