ارزشهایمان - Ela Quality Resort Hotel
نرخ ها و اتاق های موجود

ارزش های ما

زندگی.
در میان رنگ های سبز و آبی؛
در تمام ساعات شب و روز؛
با خورشید و ستاره ها

ماجرایی در قصر مدیترانه ای...
آغوش گشودن به روی دنیایی رنگارنگ و
فوق العاده با قلبی کوچک اما عاشق
در هر ماجرا، زندگی جدیدی را تجربه کنید

یک داستان بی نظیر جدید فقط مختص آغوش شگفت انگیز دریا، خورشید و طبیعت، آرامش فراوان، تجملات بی نظیر و سرویس تعطیلاتی فراموش نشدنی سرشار از لحظاتی خاص در Ela Quality Resort Belek... سفری نو در هر بار، خودتان. دهی بی نقص...

Join Ela Quality Club and be the first to hear about special offers.
Also get your %5 discount for direct booking!

Name

:

Surname

:

Tel.number

:

E-mail address

:

Password

:

Confirm the password

:
:
I have read Personal Data Protection Act (PDPA) “Clarification text”. I accept my data to be processed within this scope. I want to receive all electronic massages. I consent to relevant notifications.