ورزش - Ela Quality Resort Hotel
نرخ ها و اتاق های موجود

سرگرمی و فعالیت

Ela Resort فعالیت های حیرت انگیزی را برای همه ی سنین فراهم می کند! با سرگرمی ها، فعالیت ها، سورپرایز ها، ورزش ها، موسیقی، جشن ها و رقص های فوق العاده در طول روز، تعطیلاتی با شکوه داشته باشید!

Join Ela Quality Club and be the first to hear about special offers.
Also get your %5 discount for direct booking!

Name

:

Surname

:

Tel.number

:

E-mail address

:

Password

:

Confirm the password

:
:
I have read Personal Data Protection Act (PDPA) “Clarification text”. I accept my data to be processed within this scope. I want to receive all electronic massages. I consent to relevant notifications.