Aktay Otel İşletmeleri Anonim Şirketi Çalışan Adayları Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı

Aktay Otel İşletmeleri Anonim Şirketi Çalışan Adayları Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı

Teslim almış bulunduğum “Aktay Otel İşletmeleri A.Ş. “ Kişisel verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı Aydınlatma Metnini” okuduğumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kişisel verilerimin; Aktay Otel İşletmeleri A.Ş. (“Şirket”) tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dâhilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına, yurt içinde ve yurtdışında bulunan veri işleme alanlarında toplanmasına ve saklanmasına yönelik bilgilendirildiğimi, işten ayrılmam halinde tarafım adına Şirketinizden istenen referans talepleri doğrultusunda referans talep eden şirketlerle bilgilerimin paylaşılması ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim.

Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla Şirket ile paylaştığım kimlik, iletişim, görsel ve işitsel kayıt, eğitim, özlük, mesleki deneyim, fiziksel mekan güvenlik verisi, İşyerinde çalışmamı olumsuz etkileyecek herhangi bir sağlık rahatsızlığı olup olmadığına ilişkin sağlık verileri ve diğer kategorilerde yer alan kişisel verilerimin Şirket tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Ayrıca kişisel verilerimin, aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde tarafımın işe alım sürecinde kullanılmak amacıyla ilgili danışmanlık kuruluşlarına, hizmet alınan insan kaynakları süreçlerinin ve bilişim sistemlerinin yürütülmesi amacıyla Şirket’ in iş ilişkisi içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlara aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.