ONLİNE SATIŞ-REZERVASYON SÖZLEŞMESİ (MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ)

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Ön Bilgilendirme Formu”) konusu Misafir tarafından satın alınan aşağıda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. Misafir işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu ve Mesafeli Satış Sözleşmesini kabul etmekle, Sözleşme konusu rezervasyonu ve satın alma işlemini onayladığı takdirde sözleşme konusu bedeli ve varsa ek ücretleri işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen esaslara uymak suretiyle ödeme yükümlülüğü altına gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1. TARAFLAR
Hizmet Sağlayan bundan böyle “Otel” olarak anılacaktır.
Adı : Ela Quality Resort Hotel Belek
Unvanı : Aktay Otel İşletmeleri A.Ş.
Mersis No : 42035466300014
Adres : Kazlıçeşme Mah. Kennedy Cad. No:52C/4 Zeytinburnu İstanbul
Telefon : +90 444 1 352
Faks : +90 242 715 1984
E posta : onlinereservation@elaresort.com
İnternet Sitesi : https://www.elaresort.com/
İşbu Sözleşmede düzenlenen koşulları onaylayarak Hizmet Alan Müşteri bundan böyle “Misafir” olarak anılacaktır.

Adı ve Soyadı :
TC Kimlik No :
Adres :
Telefon :
E-posta :

2-SÖZLEŞME KONUSU HİZMET
2.a- Bu sözleşme uyarınca Otel, Misafir’in talebi üzerine işbu sözleşme ile taahhüt edilen konaklama hizmetini sunmakla yükümlüdür.
2.b- Bu sözleşmenin imzalanmasıyla ya da online rezervasyon işleminin tamamlanması ile Misafir, konaklama, rezervasyon şartları ve ücretleri hakkında bilgilendirildiğini kabul etmektedir.
2.c-Konaklama Bilgileri
Konaklama Tarihleri:
Konaklamanın Niteliği:
Konaklama Bedeli:
Ödeme Şekli:
Ödeme Planı:
Fatura Edilecek Kişi:
Fatura Bilgileri:

3-REZERVASYONUN ŞEKİL ŞARTLARI
3.a- Misafir, rezervasyon işlemlerini, Otel’e ait telefon numarasını aramak ya da internet sitesindeki rezervasyon formunu doldurmak suretiyle gerçekleştirir. Rezervasyonun kesinleştirilebilmesi için toplam konaklama bedelinin en az %50’sinin ödenmesi gerekmektedir.
3.b- Cayma Hakkı: Sözleşmede belirlenen şartlara uymak kaydı ile müşteri konaklama başlamadan önce rezervasyonunu iptal edebilir ya da değiştirebilir. Şöyle ki iptal halinde :
-Giriş tarihine 5 (beş) gün kalana kadar yapılacak iptallerde konaklama bedelinin tamamı iade edilir,
- Giriş tarihinden 5 (beş) gün ve daha sonrasında yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmaz.
Rezervasyon değişikliklerinde, konaklama başlamadan önce talebin en az 5 gün öncesinde iletilmesi ve Otel tarafından onaylanması gerekmektedir. Rezervasyon ancak upgrade edilebilir ve ortaya çıkacak ilave tutarlar Otel tarafından tahsil edilecektir. Otel müsaitliğine göre doğrultusunda rezervasyon değişikliği taleplerini kabul etmeme hakkına sahiptir.
3.c- İptal Hakkı: Müşterinin konaklama başladıktan sonra Otel’den erken ayrılmak istemesi halinde,
Yüksek sezonda (01 Mayıs – 30 Eylül tarih aralığında) 3 günlük, Düşük sezonda (01 Nisan-30 Nisan ve 01 Ekim-31 Ekim dönemleri) 1 günlük oda ücreti ilk giriş günü oda fiyatı üzerinden hesaplanarak no-show bedeli olarak tahakkuk ve Misafir’den tahsil edilir.
3.d- Geç giriş yapılması: Misafirin rezervasyon iptali veya değişikliği söz konusu olmaksızın Otel’e geç giriş yapması halinde konaklama yapılmayan günlerin bedeli iade edilmez.
3.e- Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin istisna hali: Misafirin kendisi veya birinci derece akrabalarının Otel’de konaklamasına engel olan hastalıklarına ilişkin olarak tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak en az 10 gün süreli resmi kurul raporu ile mazeretin ispat edilmesi hali veya Misafirin kendisi veya birinci derece akrabalarının ölümü halinde durumun resmi belge ile konaklamanın başlamasından önce Otel’e yazılı şekilde bildirilmesi halinde Otel tarafından caymaya ilişkin olarak yaptırım uygulanmaz.
3.f- Cayma hakkının kullanılması, rezervasyonun iptali ya da değişikliğine ilişkin taleplerin usul ve şartları :
Talep ve başvurular otelin (onlinereservation@elaresort.com) gönderilecek elektronik posta yolu ile yapılacaktır. Talep ve başvurular Otel tarafından onaylanması halinde Otel açısından bağlayıcı olacaktır.
3.g- Bedeli, kredi kartı veya banka havalesi ile rezervasyon aşamasında ödenmiş konaklamalar için Konaklama bedelinin iadesi gereken durumlarda iadeler Müşteri’nin talep formunda yazılı olarak bildireceği banka hesabına veya havalenin ya da EFT’nin gerçekleştirildiği banka hesabına yapılır. İade işleminden dolayı Otel bankalara ve/veya finans kuruluşlarına komisyon, masraf vb. ad altında herhangi bir ek ödeme yaptıysa bu tutar iade edilecek miktardan mahsup edilmek sureti ile iade işlemi gerçekleştirilecektir. Müşteri’ye nakit ödeme yapılmaz.
3.h- Rezervasyonların işleme alınma zamanı, rezervasyon yapıldığı an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.
3-i. Süreçteki herhangi bir aksaklık ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler Müşteri’ye sözleşmede belirttiği telefon veya e‐posta yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse Müşteri’den bankası ile görüşmesi istenebilir.
3-j. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu hizmetin verilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya müsaitlik problemi ile karşılaşılması durumunda Müşteri, hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilecektir. Böyle bir durumda, Müşteri haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda Müşteri’nin Otel’den başkaca ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.
3-k. Ödemesi tam olarak yapılmamış rezervasyonlar giriş günü saat 14:00’a kadar tutulacak olup; Müşteri tarafından belirtilen saatte Otel’e giriş yapılmaması halinde rezervasyon Otel tarafından iptal edilecektir. Bu halde Müşteri tarafından Otel’den hiçbir talepte bulunulamaz.
3-l. Bu maddede belirtilen haller dışında Müşteri’nin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15/g maddesi uyarınca cayma hakkı yoktur.

4-GENEL ŞARTLAR
4.a- Otele evcil hayvan kabul edilmez.
4.b- Çocuklar için indirim ebeveynleriyle aynı odada kalma halinde uygulanacaktır. Rezervasyon kaydı sırasında, müşteri tarafından bildirilen kimlik bilgilerinin doğruluğu otele giriş ve kayıt esnasında yetkili kişi tarafından yapılacak kimlik kontrolü ile tespit edilecektir. Talep halinde kimlik ibrazı zorunludur. İbraz edilen kimliklerde rezervasyon esnasında beyan edilen çocuk yaşı hususunda farklılık olması halinde, yetkili kişi, rezervasyondaki değişiklikleri yapacak, doğacak ücret farkı müşteriden tahsil edilecektir. Kimlik bilgilerinin eksik ya da yanlış beyanından kaynaklanan sorumluluk müşteriye aittir.
4.c. Otele giriş saati 14.00, çıkış saati 12.00’dir. Giriş saatinden önce Otel oda vermekle yükümlü değildir. Geç çıkışlarda saat 18.00 a kadar bir günlük konaklama bedelinin yarısı, 18.00’den sonra yapılacak çıkışlarda ise bir günlük konaklama bedelinin tamamını tahsil etme hakkı doğar.
4.d. Otelden, vaat edilenin dışında, ekstra talepte bulunulması Otel açısından sorumluluk doğurmaz. Otel imkânları dâhilinde talepleri yerine getirmeye çalışacaktır. Ekstralar için ücret talep hakkı Otelin tercihine bağlıdır. Çıkış günü yapılacak mutabakat ile tespit edilecek tutar Otel tarafından nakden veya kredi kartı ile tahsil edilecektir.

5-ÖDEME ŞEKLİ
5.a Ödeme nakit ve/veya otelin kabul ettiği kredi kartları (visa, amex , master ) yada banka havalesi ile yapılabilir.
5.b- Otel zarar verici programlar ve müşterinin bilgisayarından kaynaklanan buna benzer program sistemleri ve müşterinin dikkatsizliği sebebiyle, bilgi ve belge sırların üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi dolayısı ile meydana gelen zararı karşılamayacak ve bundan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.
5.c- Fatura müşteriye hizmet aldıktan sonra Otelden çıkışı esnasında verilecektir.
5.d- Fiyatlara KDV dâhildir. Misafir, sözleşme bedelini mobil uygulama ve/veya web sitesi aracılığıyla ödeyecektir.
5.e Vadeli ve taksitli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Misafir, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Misafir arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.f. Otel’in kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. 5.g- Otel ödemelerde Visa, Master, Amex, Kredi kartlarını kabul eder ve ön provizyon çekme hakkını saklı tutar.

6- Diğer Hükümler
6.a- Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Otel sorumlu değildir. Buna istinaden Otel, internet sitesindeki sistemden, tasarımdan veya yasa dışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak Müşteri, Otel’den hak iddiasında bulunamaz.
6.b- Misafir, Otel’in unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere sözleşme bedeli (satış fiyatı), ödeme sekli, hizmet koşulları ve masrafları gibi satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar konusunda açık, anlaşılır ve internete uygun şekilde Otel tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti talep ettiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
6.c-Misafir, iş bu sözleşmenin kabulü ile kendisine 6563 sayılı yasa ve ilgili mevzuat uyarınca Aktay Otel İşletmeleri A.Ş. nin işletmekte olduğu markalar, tedarikçileri ve işbirliği içinde olduğu kuruluşlar, iştirakleri, bağlantılı şirketleri, ticari iş ortakları, Özak Global Holding A.Ş., Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, Akyön Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş, Kamer İnşaat Ticaret Sanayii A.Ş. , Özak Yenigün Ziylan Adi Ortaklığı ve diğer kanallar aracılığı ile mal ve hizmetlerinin tanıtılması, pazarlanması, işletmesinin tanıtılması ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla Misafir’in elektronik iletişim adreslerine, telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her tür iletinin gönderilmesine muvafakat etmektedir.
Misafir kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu aktayotelas@hs01.kep.tr adresine e posta atarak üyeliğini iptal edebilir.
6.d- Delil Sözleşmesi: Misafir işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Otel’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.e- Hükümsüzlük: İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.
6.f- Feragat : Otel’in Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz.
6.g- İhtilafların Halli : İşbu Sözleşme Türk Hukukuna tabi olup, Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda yetkili ve görevli yargı merciinin belirlenmesinde ve arabuluculuk hükümlerine ilişkin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri esas alınacaktır. Müşteri, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin (misafir) yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

7- Son Hüküm:
İşbu Sözleşme taraflarca okunarak, Misafir tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve onay tarihinde derhal yürürlüğe girmiştir.
OTEL                 MİSAFİR
Aktay Otel İşletmeleri A.Ş