Ödüller

Ela Quality Resort yeni bir ödülle taçlandırıldı - 2012

Zoover'in ziyaretçileri tarafından yapılan ankette "Çok iyi" olarak değerlendirilmişir ve ödüllerine yenisini eklemiştir.