کیف ماساژ در Ela Quality Resort Hotel بانتظار شماست
نرخ ها و اتاق های موجود

ماساژ ها استفاده از همه ی روش ها جهت آرامش روحی و جسمی. ماساژ

درمانی مرکز AB-IZEN SPA شما را در احساساتی شگفت انگیز و انرژی های جوان سازی طبیعت محصور می کند. اثری که پس از تعطیلات نیز باقی خواهد ماند.

ماساژهای شگفت انگیزی همانند ماساژ با روغن گرم که با استفاده از روغن های طبیعی انجام می شوند، ماساژ سنّتی تایلندی، ماساژ بالی، ماساژ های رایحه درمانی و شیاتسو روح شما را مسحور کرده و از دنیای واقعی دور می کند...کودکان نیز با ماساژ های مخصوص کودکان می توانند از این امتیازات بهره مند شوند..