کافه ها - Ela Quality Resort Hotel
نرخ ها و اتاق های موجود

کافه

لذّتی که به آن نیاز داشته و یا هرگز تصورش را نکرده اید، در بار های Ela Quality Resort Belek تجربه کنید. 12 بار که تعطیلات شما را با لذت بی پایان، فعالیت های شگفت انگیز، دی جی های محلی و خارجی و کوکتیل های الکلی و غیر الکلی، به تعطیلاتی فراموش نشدنی بدل می کنند.