سالن اجتماعات یلذیز- Ela Quality Resort Hotel
نرخ ها و اتاق های موجود

YILDIZمراسم در ELA

Yıldız نام دومین کاخ بزرگ استانبول است. مساحت این سالن که دارای ویژگیهای مشابه با سالن جلسات بیلربیی می باشد 69 متر مربع است. این سالن به شکل U و بلوکی با ظرفیت یکسان ارائه کننده خدمات است. چنانچه نیازمند چیدمان کلاس باشید قادر به پذیرائی از 36 نفر، در چیدمان تئاتر دارای ظرفیت 50 نفر و در چیدمان مربعی نیز قادر به پذیرائی از 24 نفر می باشیم.

CLASS

38 People | 67 m²
  CLICK TO RESERVATION

THEATRE

50 People | 67 m²
  CLICK TO RESERVATION

U

28 People | 67 m²
  CLICK TO RESERVATION

BLOCK

22 People | 67 m²
  CLICK TO RESERVATION

SQUARE

30 People | 67 m²
  CLICK TO RESERVATION