سالن اجتماعات اتتومان III- Ela Quality Resort Hotel
نرخ ها و اتاق های موجود

Ottoman IIIمراسم در ELA

سالن OTTOMAN III قسمت سوم از سالن اصلی OTTOMAN است. این سالن ظرفیت 216 نفر برای یک جشن، 240 نفر با چیدمان کلاس درس و 350 نفر با چیدمان آمفی تئاتر و 260 نفر را برای یک میهمانی خواهد داشت.

GALA

120 People | 258,7 m²
  CLICK TO RESERVATION

CLASS

150 People | 258,7 m²
  CLICK TO RESERVATION

THEATRE

240 People | 258,7 m²
  CLICK TO RESERVATION

COCTAIL

240 People | 258,7 m²
  CLICK TO RESERVATION