سالن اجتماعات اتتومان II- Ela Quality Resort Hotel
نرخ ها و اتاق های موجود

Ottoman II مراسم در ELA

سالن OTTOMAN II که ارتفاع سقف آن 4.75 متر است قسمت دوم سالن اصلی OTTOMAN خواهد بود. این سالن ظرفیت 180 نفر برای یک جشن، 240 نفر با چیدمان کلاس درس، 300 نفر با چیدمان آمفی تئاتر و 260 نفر را برای یک میهمانی دارد.

GALA

160 People | 282,7 m²
CLICK TO RESERVATION

CLASS

180 People | 282,7 m²
CLICK TO RESERVATION

THEATRE

270 People | 282,7 m²
CLICK TO RESERVATION

COCTAIL

280 People | 282,7 m²
CLICK TO RESERVATION