سالن اجتماعات دلماباغچه- Ela Quality Resort Hotel
نرخ ها و اتاق های موجود

DOLMABAHCEمراسم در ELA

 سالن با فضایی با مساحت 100 متر مربع ظرفیت پذیرا بودن 54 نفر را با چیدمان کلاس و 90 نفر با چیدمان آمفی تئاتر خواهد داشت.

CLASS

48 People | 84,5 m²
  CLICK TO RESERVATION

THEATRE

70 People | 84,5 m²
  CLICK TO RESERVATION

U

34 People | 84,5 m²
  CLICK TO RESERVATION

BLOCK

34 People | 84,5 m²
  CLICK TO RESERVATION

SQUARE

38 People | 84,5 m²
  CLICK TO RESERVATION