سالن اجتماعات چراغان- Ela Quality Resort Hotel
نرخ ها و اتاق های موجود

CIRAGANمراسم در ELA

سالن کنفرانس CIRAGAN هتل یک فضایی به راحتی یک قصر را برای شما فراهم می کند. این سالن با فضایی باز به مساحت 102.86 متر مربع ظرفیت پذیرایی 54 نفر با چیدمان کلاس و 90 نفر به صورت آمفی تئاتر و 36 نفر با چیدمان U شکل را داد می باشد.

CLASS

48 People | 84,5 m²
  CLICK TO RESERVATION

THEATRE

70 People | 84,5 m²
  CLICK TO RESERVATION

U

34 People | 84,5 m²
  CLICK TO RESERVATION

BLOCK

34 People | 84,5 m²
  CLICK TO RESERVATION

SQUARE

38 People | 84,5 m²
  CLICK TO RESERVATION