سالن اجتماعات بیلربیگی- Ela Quality Resort Hotel
نرخ ها و اتاق های موجود

BEYLERBEYİمراسم در ELA

BEYLERBEYI یکی از سالنهای مجموعه مراسم و کنگره های هتل می باشد، که میزبان مهمترین گردهمایی ها می باشد. این سالن با مساحت 77 متر مربع می تواند میزبان 36 میهمان در چیدمان کلاس و 50 نفر در چیدمان آمفی تئاتر، 26 نفر با چیدمان U شکل و 24 نفر با چیدمان مربع شکل باشد.

CLASS

38 People | 67 m²
  CLICK TO RESERVATION

THEATRE

50 People | 67 m²
  CLICK TO RESERVATION

U

28 People | 67 m²
  CLICK TO RESERVATION

BLOCK

22 People | 67 m²
  CLICK TO RESERVATION

SQUARE

30 People | 67 m²
  CLICK TO RESERVATION