کلوب کودک اورلند Q- Ela Quality Resort Hotel
نرخ ها و اتاق های موجود

EVERLAND Q

کلوب کودکان Everland Q: مجموعه ای از سرگرمی ها و فعالیت های شگفت انگیز است که برای کودکان و نوجوانان طراحی شده و با داشتن مجموعه ای کامل، احساس خاص بودن را به کودکان می دهد.

کودکان عضو کلوب کودکان Everland Q با انجام فعالیت های روزانه در حین یادگیری بازی می کنند و در حین بازی یاد می گیرند.

همه جیز در Everland Q به گونه ای برای کودکان طراحی شده تا بتوانند بدون نیاز به خانواده، دوستان جدید پیدا کنند، با کودکان هم سنّ خود بازی کنند و وارد یک دنیای خیالی شوند. در Everland Q، کودکان نیز بهترین تعطیلات را در Ela Resort سپری می کنند.

گالری