ایمنی در کودک اورلند Q- Ela Quality Resort Hotel
نرخ ها و اتاق های موجود

امنیت

کودکان شما میهمانان ویژه ما هستند .....

تعقیب ردپای خرس از قسمت پذیرش کودکان که بصورت ویژه برای آنان طراحی شده است کافی است .... و به Everland Q کلوپ پیشرو کودکان در منطقه خوش آمدید !!!

Everland Q در قسمت پشت آمفی تئاتر در یک قسمت ویژه طراحی شده است زیرا در لحظاتی که مایل به لذت بردن از تعطیلات خود بصورت خانوادگی هستید فقط در فاصله چند دقیقه دور از شما است ....