Gästebuchformular - Ela Quality Resort Hotel
ONLINE BUCHEN

Gäste Buch

Geburtsdatum

Bestätigungs Code

Bilgilendirme

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ÖZAK GLOBAL HOLDİNG A.Ş. iştirakleri ve ticari iş ortakları kanalıyla iletilecek her türlü ticari elektronik iletiye (Çağrı Merkezi, Elektronik Posta, SMS ve MMS) açıkça muvafakat ederim. Ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacaktır. Şahsım adına açılan bu kaydın uyeliktenayril@ozakglobal.com adresine atacağım elektronik posta ile kaldırılacağını kabul ve taahhüt ederim.

Steigen Sie in dem Ela Quality Club ein und erfahren Sie als erster Ihre Gelegenheiten.
Bei direkt Reservierung zusaetzlich%5 ermäßigung!

Name

:

Nachname

:

Telefonnummer

:

E-Mail-Addresse

:

Passwort

:

Bestätigen Sie das Passwort

:
:
Ich bin damit einverstanden, Updates über mein Abonnement, Neuigkeiten über das Programm und spezielle Angebote zu erhalten.